A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Dictionnaire: Kirundi - Français
Mot / Phrase: umubiri
Définition: corps physique
Examples:

Umuntu afise ibihimba bitatu: umubiri, umutima ntitiri n'umutima w'ubwenge. Umutima ntitiri ni umuhuza w'umubiri, n'umutima w'ubwenge utaboneka. Umuntu iyo apfuye, umubiri urahambwa mw'ivu.

Umutima ntitiri uguma iruhande y'umutima w'ubwenge ikiringo gito, uraheza ukayonga, imbere yuko umutima w'ubwenge ushikira ikibanza cawugeneye, gihuriranye n'ubutore agezeko mu myimenyerezo n'imibereho yo kw'isi.

Hambere aho, imbere y'amashengero y'abakristu n'aba Islamu, mu Burundi bigisha yuko umuntu atabaho rimwe gusa kw'isi

ajouté par filozofe

Mots du jour

- Que veut dire "icirore"?
- Que veut dire "ijoro"?
- Que veut dire "umukate "?
- Que veut dire "umukobwa / abakobwa"?
- Que veut dire "indwi"?

Quoi de neuf? New

Maintenant vous pouvez ajouter des commentaires sur les utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.