A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Yacitse umusuma mu rugo iwe

Umugabo yagiye mu kabare, urukanywa rutanguye kumushika agomwa umumaraya, aramusororera nawe arashima. Rumaze kubafata sawa sawa bakweganye baja muhira kwa wa mugabo, ariko akaba yari afise umukenyezi mu rugo.


Wa mumaraya akenge karavyuka ati: "ko unjanye iwawe kandi wavuze ko ufise umugore bigenda gute?" Wa mugabo asubizayo ati: "umugabo aguma ari umugabo, umugore ntaco am... [ suite ]


ajouté par Em.Nd - Commentaires(0)

Ese ntiwari waheza?

Umurundi n'umunyarwanda bariko baratembera basanga ahantu haziritse impene nini, ihaka, eka yari iteye igomwe. Uwo murundi yaciye abwira uwo mugenzi wiwe ati: "raba irya mpene!"


Aho yari yayitangariye cane, aguma ayitegereza harahera umwanya munini, uwundi nawe yaravye hirya ararindira.


Umunyarwanda yahavuye arambirwa, aca abaza uwo murundi ati: "ese ubu ngubu... [ suite ]


ajouté par Em.Nd - Commentaires(0)

Hari itohoza ryo kurondera uwoba yarishe Yezu!

Abakatekumeni bari bageze kubazwa ngo barabe abazobatizwa kw'ipasika, uwa mbere yinjiye kubazwa kwa patiri amubaza ati "ni nde yoba yarishe Yezu?" Wa mukatekumeni ati "mbe ntazi uwishe data nomenya uwishe Yezu ari umunyamahanga ntazi n'iyo aturuka canke iyo yapfiriye!" Patiri ati genda ntiwize neza, vyaciye mu gutwi kumwe biseruka mu kundi.


Abonye ko ikibazo kimunani... [ suite ]


ajouté par Em.Nd - Commentaires(0)

Page: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »

Mots du jour

- Que veut dire "umuhungu / abahungu"?
- Que veut dire "uruyoya (inzoya)"?
- Que veut dire "guhezagira"?
- Que veut dire "umwamikazi"?
- Que veut dire "inyabu, akayabu"?

Quoi de neuf? New

Maintenant vous pouvez ajouter des commentaires sur les utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.